Úvery na podnikanie

3.1.2016 at 7:30


Bezúčelové úvery

stevepb / Pixabay

Úvery na podnikanie slúžia živnostníkom a podnikateľom na to, aby dokázali či už naštartovať svoje podnikateľské aktivity alebo prefinancovať nejaké svoje podnikateľské závery aj po rokoch podnikania. Podľa druhu zdrojov poznáme takéto úvery bankové a nebankové. Okrem klasických komerčných bánk sa im venuje aj štátna Slovenská záručná a rozvojová banka. Tieto špecifické formy financovania majú podnikateľom významne uľahčiť život a podnikanie. Slovenská záručná a rozvojová banka poskytuje ako pomoc jednak úvery a jednak záruky za úvery.