Úvery na podnikanie

3.1.2016 at 7:30


Bezúčelové úvery

stevepb / Pixabay

Úvery na podnikanie slúžia živnostníkom a podnikateľom na to, aby dokázali či už naštartovať svoje podnikateľské aktivity alebo prefinancovať nejaké svoje podnikateľské závery aj po rokoch podnikania. Podľa druhu zdrojov poznáme takéto úvery bankové a nebankové. Okrem klasických komerčných bánk sa im venuje aj štátna Slovenská záručná a rozvojová banka. Tieto špecifické formy financovania majú podnikateľom významne uľahčiť život a podnikanie. Slovenská záručná a rozvojová banka poskytuje ako pomoc jednak úvery a jednak záruky za úvery.Úvery pre podnikateľov

10.9.2015 at 22:48
Úvery pre podnikateľov

JESHOOTS / Pixabay

Úvery pre podnikateľov poskytuje takmer každá finančná inštitúcia. Rozdiel však je za akých podmienok a aký veľký úver môžete získať. Všeobecne môžeme povedať, že nižší úrok pri vyšších sumách dostanete v bankách, ale je to zase podmienené pomerne zložitou agendou, čo značí, že podnikateľ sa musí pripraviť na dokladovanie veľkého množstva dokladov. Pokiaľ si chcete požičať v nebankovej spoločnosti, je to o niečo jednoduchšie, ale podmienky sú iné.