Pôžičky pre študentov z nižších sociálnych vrstiev

Pôžičky pre študentov poskytuje študentom prvého, druhého, ale aj tretieho stupňa, čiže doktorantom Fond na podporu vzdelávania. Zriaďuje, ako aj spravuje ho štát, ktorý sa aj takto snaží pomôcť vysokoškolákom v ich štúdiu. Takúto pôžičku ocenia najmä študenti z nižších sociálnych vrstiev, alebo tí, ktorí študujú ďalej od domova a musia bývať na internáte, alebo na privátoch, čo samozrejme zvyšuje už aj tak pomerne vysoké náklady na takéto štúdium.

Požičať si môže študent len jeden krát za školský rok, pričom minimálna výška pôžičky pre študentov je 500 eur a maximálna pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 3000 EUR. Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa je vyššia a môže dosiahnuť až 6000 EUR. Zaujímavá je aj úroková sadzba, ktorá je pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2013/2014 stanovená na 4,5%. Táto sadzba sa každý rok prehodnocuje.

Pri žiadosti o pôžičku musíte uviesť, koľko rokov ju chcete splácať. Pohybovať sa môžete od päť do desať rokov. Aby ste tieto pôžičky získali musíte spĺňať niektoré podmienky. Medzi povinnými je doklad preukazujúci status študenta. Ten musí obsahovať potvrdenie o zápise do ročníka v príslušnom stupni a forme vysokoškolského štúdia v akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada. Súčasťou potvrdenia je aj údaj o predpokladanom dátume štátnej skúšky.

Ak chcete zvýšiť svoje šance na získanie pôžičky pre študentov, je dobré priložiť aj niektoré nepovinné prílohy. K nim radíme potvrdenie o dennej forme štúdia o tom, že máte štyri alebo viac detí, alebo pochádzate zo štyroch alebo viac detí. Prednosť dostanú aj tí študenti, ktorí majú lepšie študijné výsledky ako iný študenti.

Všeobecne ale platí, že pôžičku dostane skoro každý žiadateľ o ňu, ktorý dodá všetky potrebné doklady a správne vyplní žiadosť o pôžičku.