Úvery pre podnikateľov

Úvery pre podnikateľov
JESHOOTS / Pixabay

Úvery pre podnikateľov poskytuje takmer každá finančná inštitúcia. Rozdiel však je za akých podmienok a aký veľký úver môžete získať. Všeobecne môžeme povedať, že nižší úrok pri vyšších sumách dostanete v bankách, ale je to zase podmienené pomerne zložitou agendou, čo značí, že podnikateľ sa musí pripraviť na dokladovanie veľkého množstva dokladov. Pokiaľ si chcete požičať v nebankovej spoločnosti, je to o niečo jednoduchšie, ale podmienky sú iné.

V bankách môžete získať niekoľko druhov úverov pre podnikateľov. Pri menších sumách, kde ich potrebujete získať pomerne rýchlo sa v niektorých bankách dá využiť kontokorentný úver, alebo debet, ktoré sú si v mnohých ohľadoch dosť podobné. V podstate sa jedná o to, že si v banke vybavíte možnosť čerpania úveru, alebo môžete ísť nad rámec vášho aktuálneho stavu na účte, pričom je len na vás, kedy a v akom množstve budete túto možnosť reálne využívať.

Môžete to mať ako poistku, pre nutné prípady. Vtedy platíte banke len poplatok za umožnenie takéhoto úveru. Ak ho reálne budete potrebovať, jednoducho si len vyberiete z účtu povolenú sumu. Bez zabezpečenia môžu byť takéto úvery pre podnikateľov do výšky 65000 eur, ale so zabezpečením až do 100000 eur. Musíte ale banke predložiť daňové priznania za určité doby podnikania, výkaz strát a výdajov a musíte ručiť blankozmenkou, prípadne spoluručiteľom.

Úvery pre podnikateľov v tejto forme majú úrok od 6 percent. V prípade, že potrebujete úver ktorý si aj celý vyberiete a budete ho následne splácať dohodnutú dobu, pripravte sa na ešte väčší rozsah nutných dokladov. Dá sa povedať, že budete musieť banke ukázať takmer celé účtovníctvo, aby sa mohla presvedčiť, že ste úver schopný ako firma splácať. Tu je jeho výška rôzna, keď záleží najmä na spôsobe ručenia, čiže na hodnote vašej založenej nehnuteľnosti.